Vibratec akustiske produkter

Alle områder
BYGG & ANLEGG
 • Broer
 • Bygninger i tre
 • Gulvsystemer
 • Lydisolerende dører
 • Isolering av bygningsfundament
 • Rom i rom
 • Rulletrapper og heiser
 • Taksystemer
 • Veggsystemer
FORSVAR
 • Antenner
 • Sikret last
 • Følsomt utstyr
 • Kjøretøy
JERNBANE (spor)
 • Sporsystemer med ballast
 • Innebygde sporsystemer
 • Slab Track-system
INDUSTRI
 • Demping med begrenset lag (CLD)
 • Tunge maskiner
 • Spjeld
 • Massedempere (Tuned Mass Dampers)
MARINE
 • Følsomt utstyr
 • Innkapslinger
 • Motoroppheng
 • Oppheng av avgassrør
OFFSHORE
 • Boligmoduler
 • Motoroppheng
 • Oppheng av avgassrør
 • Turbo/Generatorer/Kompressorer
Alle produktkategorier
VIBRATEC SYSTEM
 • Complementary Products
 • Test Reports
VIBRASJONSISOLATORER
 • Fjærisolatorer
 • Gummi-isolatorer
 • Helmetall-elementer
 • Elastiske materialer
LYDDEMPERE & TILBEHØR
 • Lyddempere
 • Lyd/Brannisolerende dører
 • Spjeld
 • Innkapslinger
ELASTISKE MATERIALER
 • Elastomer Mounts
 • Steel Mounts
 • Wire-isolatorer
DEMPINGSPRODUKTER
 • Tuned Mass Dampers (TMD)
 • Noisekiller
 • Constrained Layer Damping (CLD)
BYGG & ANLEGG
Vibratec leverer løsninger for bygg- og anleggsarbeid, som flytende gulv, elastiske himlinger, isolasjon av byggefundament, lydisolerende dører av høy kvalitet og oppheng av roterende maskiner som ventilatorer, kjølere og lignende. Produktsortimentet inneholder diskrete lagre, remser, matter, fjærisolatorer, brannsikre lyddører av høy kvalitet og mer.
Broer
I konstruksjoner med bred spennvidde (broer, trapper, tak) kan det oppstå store vibrasjoner i en av dets grunnspenninger, for eksempel på grunn av vind eller at mennesker beveger seg. Lave naturlige frekvenser og lav innvendig demping er typisk for mange av disse store konstruksjonene. Med massedempere kan disse vibrasjonene reduseres svært effektivt.
Bygninger i tre
Det kan være utfordrende å oppfylle kravene til lyd i lettvektskonstruksjoner. For å redusere vibrasjonsoverføringen i trekonstruksjoner med flere etasjer er det viktig å utforme forbindelsene mellom etasjene på riktig måte. Dette kan gjøres ved å innføre elastiske elementer som puter, strimler eller stålfjærer. Vibratec kan også tilby lydreduserende løsninger for gulv, vegger og innertak. Vi produserer også skreddersydde produkter for å koble sammen leilighetsvolumer, CLT-elementer, heissjakter osv.
Gulvsystemer
Flytende gulv brukes når et støyfølsomt område må beskyttes, eller et område som der det dannes mye støy må isoleres. I flytende gulv isoleres gulvplaten fra det bærende underlaget og kan konstrueres for boliger, butikker, kontor eller industrilokaler. Flytende gulv brukes ofte i leiligheter, innspillingsstudio, øvingslokaler, konsertsaler, bowlinghaller, diskotek, puber osv.
Lydisolerende dører
I samarbeid med Alara-Lukagro tilbyr Vibratec lydisolerende dører med enkle eller doble dørblad som demper lyden med opptil 56 dB(A). Vi kan levere produkter fra vårt standardsortiment eller tilby en helt skreddersydd dørløsning.
Isolering av bygningsfundament
Vibratec leverer løsninger for bygg- og anleggsarbeid, som flytende gulv, elastiske himlinger, isolasjon av byggefundament, lydisolerende dører av høy kvalitet og oppheng av roterende maskiner som ventilatorer, kjølere og lignende. Produktsortimentet inneholder diskrete lagre, remser, matter, fjærisolatorer, brannsikre lyddører av høy kvalitet og mer.
Rom i rom
Vibratec tilbyr systemer for rom-i-rom-løsninger, for eksempel flytende gulv, himlinger og isolerte vegger. Dette kan leveres som et komplett system eller som deler, f.eks. bare tak eller gulv.
Rulletrapper og heiser
Heiser og heiser er ofte kilder til strukturbåren lyd til tilstøtende rom. Vibratec har en rekke vibrasjonsløsninger og avkoblingsløsninger som minimerer støynivåene og vibrasjonene som overføres til bygningen. Vibrasjonsisolering for heismaskineri må dimensjoneres med ekstra omhu fordi de påvirkende kreftene varierer kraftig mellom de ulike støttepunktene. Ofte krever heisens opphengsplate, heiskurven og styreskinnen også vibrasjonsisolasjon. Rulletrapper og transportbånd har ofte elastisk opphenging med elastiske elementer i helmetall og viskoelastisk maling som demper vibrasjonene i stålplatene.
Taksystemer
En himling er ofte nødvendig for å beskytte et område fra støy som kommer fra områder som ligger direkte over eller under. Vibratecs utvalg av elastiske oppheng gir maksimal lydisolasjon av himlinger ved å isolere dem fra støttestrukturen, og på denne måten forbedre luftbåren støy og påvirke støynivået. I løsninger med høye krav bør fjærer anvendes ettersom de gir svært lav resonansfrekvens. Vi kan også levere skreddersydde oppheng som oppfyller spesifikke krav til installasjon, justering eller isolering.
Veggsystemer
Fullisolerte vegger kreves ofte for å hindre at støy forplanter seg mellom tilstøtende rom eller fra/til bygningens struktur. Det er mulig å forbedre lydisolasjonen og vibrasjonsisoleringen av disse veggene ved å innføre fjærede fester for å koble dem fra hverandre og/eller elastiske strimler for å isolere dem fra den bærende konstruksjonen.
FORSVAR
Vibratec kan levere ulike løsninger for å sikre beskyttelse mot støt og vibrasjon. Med egen design og produksjon kan vi lage skreddersydde wiredempere og prototyper for test på kort varsel. Våre løsninger for støtbeskyttelse finnes på mineryddekjøretøy, minesveipere, stridsfartøy, fregatter, helikoptre, fly osv. Vanlige bruksområder for støtdempende fester er radarenheter, skap, skjermer, gulv, bårer, rør osv.
Antenner
I mobile bruksområder må satellittantenner sikres mot støt og vibrasjoner. Normalt er tre eller fire isolatorer plassert jevnt rundt på antennesystemets sentralakse. Vibratec har utviklet flere kundetilpassede løsninger for verdensledende antenneprodusenter ved å designe skreddersydde wireisolatorer. Wireisolatorer er svært nyttige ettersom de opprettholder utmerket vibrasjonisolering ved maksimale støtbelasninger i utfordrende miljøer eller under ekstreme temperaturer. De har lang levetid, og kan tilpasses til elastisk forskyvning i alle dimensjoner, hvilket muliggjør vibrasjonsisolering i flere retninger. Isolatorene kan plasseres utenfor et kuppelformet antennesystem slik at selve antennen kan holdes så kompakt som mulig for å minimere dens totale størrelse.
Sikret last
Transport forårsaker tilfeldig vibrasjon på grunn av at lasten samvirker med kjøretøyets fjæring og med vei- og overflater. Transportene deles normalt inn i lastebiltransport og oppdrags-/felttransport. Den tilfeldige vibrasjonsprofilen skiller seg mellom hver aksel. Last eller enheter som lastes på transportkjøretøy kan derfor påvirkes av akselerasjon i ulike retninger. Derfor må de vibrasjonsdempende festene beregnes nøye for å optimere reduksjonen i vibrasjoner eller støtbelastning. Vibratec har flere forskjellige produkter og systemer tilgjengelig, og vi hjelper deg å finne den beste løsningen.
Følsomt utstyr
Vibratec har et bredt utvalgt av wiredempere og støtdempende elastomerfester for praktisk talt alle typer utstyr. Eksempler på vanlige bruksområder er elektronikkbokser, datamaskiner, skjermer, radarenheter og lignende. Vibratecs teknikere utfører nødvendige støtberegninger for å sørge for at riktig utstyr brukes for de spesifikke støtberegningene.
Kjøretøy
For å beskytte mennesker og utstyr i militærkjøretøy er det mange bruksområder der støt- eller vibrasjonsisolering kreves:
 • Støtbeskyttelse for seter og gulv
 • Støt- og vibrasjonsisolering av skjermer og elektronikk
 • Opphenging av kameraer og antenner
 • Våpen- og ammunisjonsholdere
 • Motoroppheng
JERNBANE (spor)
Vibratec kan designe/levere ballastmåtteløsninger, løsninger for svømmende sporfundamenter (slab track) samt for elastiske funderede indstøbte skinner( embedded rails). Som elastiske materiale anvendes polyuretan (PU) eller PU bonded gummi. Med ballastmåtter kan man opnå en vibrationsisolering på 15-20 dB afhængig af ballast og ballastmåtte egenskaber og dimension. En svømmende opbygning med beton-slab kan give yderligere isolering og lavere opstillingsfrekvens, og dermed resultere i en vibratonsisolering på op til 25 dB. Produkter testes på eksterne institutter iht. DIN 45673-1 og 5 samt ISO 10846-1 og 2.
Sporsystemer med ballast
Våre standard skinneunderlag og fjærende skinneunderlag produseres i ulike materialer for å oppfylle alle tekniske spesifikasjoner. Underlag til sviller (USP) kan velges for å redusere vedlikeholdskostnadene ytterligere, og øke sporkvaliteten og levetiden. Myke underlag for sviller designet for lett akselbelastning gir høy vibrasjonsdemping, mens middelharde og stive underlag passer for blandet trafikk, overgangssoner, hovedlinjer og høyhastighetsspor. Det er mulig å nå en høy grad av vibrasjonsdemping i et sporanlegg med ballast ved hjelp av matter under ballasten (UBM). De produseres av harpiksbundet gummi, er enkle å installere uten fuger, tåler alle værforhold og finnes i ulike størrelser.
Innebygde sporsystemer
PREFArails-systemer for innebygde spor er perfekt egnet for sporvogner, og gir en støysvak, bærekraftig, kostnadseffektiv og elegant løsning. For design uten sviller gir PREFArails utmerket sidestabilitet, høy elektrisk resistivitet og mange valgmuligheter for det avsluttende laget. Tre nivåer av vibrasjonsdemping er tilgjengelig, og kan kombineres med et flytende fundament. I renoveringsprosjekter kan Modulix i ferdigstøpte betongmoduler brukes for å minimere installasjonstiden og lokale trafikkforstyrrelser.
Slab Track-system
Matter for flytende fundament er tilgjengelige i ulike tykkelser og stivheter for å oppfylle alle tekniske kriterier. Mattene er enkle og raske å installere under alle værforhold. Systemet kan skreddersys til ønsket isolasjonsgrad. Med flytende fundament kan egenskapene skreddersys og lageret utformes eksakt ved hjelp av banebrytende simuleringsprogramvare.
INDUSTRI
Vibratec utfører vibrasjons- og støyberegninger for alle typer industrielle bruksområder for å sikre at riktig produkt anvendes. Akustiske spjeld, innkapslinger og avgasslyddempere er deler av sortimentet der lyddempere kan kompletteres med gnistfangere, katalysator eller sotfilter.
Demping med begrenset lag (CLD)
Demping med fritt lag eller elastisk demping innebærer at et dempende materiale limes på strukturens overflate og danner et dempende lag. Energi avgis ved at dempingsmaterialet utvides og komprimeres når underlagskonstruksjonen bøyes under vibrasjon. Dempingen er avhengig av dempingsmateriales sammensetning, og tykkere dempingslag gir større demping. Vibratec kan tilby ulike typer dempingslag inkludert viskoelastisk maling. Dempingssystemer med begrenset lag (CLD) brukes for å øke dempingen for stive strukturer. En “sandwich” dannes ved at et dempende lag lamineres inn mellom to begrensede basislag. Når systemet bøyer seg under vibrasjon, utvikles forskyvningsspenninger i dempelaget og energi avgis ved forskyvningsdeformering av materialet. Ved å variere lagtykkelsen er det mulig å optimere systemets tapsfaktorer for ulike temperaturer uten å endre materialets sammensetning. Vibratec tilbyr flere ulike typer dempingslag som skjæres og stanses ut i henhold til kundens spesifikasjoner. Viskoelastisk lim kan også brukes til sandwich-lagene.
Tunge maskiner
Denne typen maskiner fremkaller vibrasjoner med høy amplitude som bør behandles som en serie periodiske støt. Effektiv vibrasjonsisolering kan oppnås ved hjelp av elastiske elementer eller maskinfester med høy intern demping og progressiv lastdeformasjon.
Spjeld
Spjeld gir god lyddemping for luftinntak og avgassåpninger i tekniske installasjoner. Spjeldene er egnet for kommersielle og industrielle bygg, infrastruktur, offshore og skipsbyggingsindustrien. Uansett om du søker etter standardspjeld eller skreddersydde spjeld, kan vi designe og produsere utstyr til deg i alle typer prosjekter:
 • Spjeld for høy-, middels- og lavsspenningsområder
 • Transformator- og koblingsstasjoner
 • Maskinrom
 • Transformatorstasjoner for gass
 • Rom for gassoppbevaring
 • Motorrom og kompressorrom
 • Rom for nødstrømsgenerator
 • Parkeringshus
 • Monteringsklare innkapslinger
 • Spesialspjeld for bruksområder i offshore
Massedempere (Tuned Mass Dampers)
En massedemper, Tuned Mass Damper – TMD, er demper som stabiliserer bevegelser forårsaket av harmoniske vibrasjoner. Praktiske systemer innstilles til å enten flytte hovedsvingningen bort fra en problematisk vridningsfrekvens, eller for å øke dempingen av en vanskelig resonans I konstruksjoner med bred spennvidde (broer, trapper, tak) kan det oppstå store vibrasjoner i en av dets grunnspenninger, for eksempel på grunn av vind eller at mennesker beveger seg. Lave naturlige frekvenser og lav innvendig demping er typisk for mange av disse store konstruksjonene. Med massedempere kan disse vibrasjonene reduseres svært effektivt. En TMD består av en fjær, en oscillerende masse og en demper der både fjærstivheten og massen er justerbare for å finjustere resonansfrekvensen nøyaktig til den aktuelle strukturen og dens naturlige frekvens. Dette innebærer at hver løsninger er unik. Informasjon gjeldende horisontal- og vridningsbevegelser finnes under rubrikken Industrielle løsninger. På forespørsel kan vi dimensjonere og produsere skreddersydde TMD-løsninger basert på vår suksessrike design.
MARINE
Vibratec kan levere et komplett forslag og beregninger for støt- og vibrasjonsisolering til marine motorer, generatoraggregat, kompressorer, rørledninger og sensitivt utstyr. Vibratecs løsninger i helmetall er ekstremt holdbare under vanskelige forhold, og alle våre alle løsninger garanterer en uovertruffen levetid. I tillegg til nedenstående standardsortiment kan vi også levere kundetilpassede produkter og løsninger.
Følsomt utstyr
Vibratec har et bredt utvalgt av wiredempere og støtdempende elastomerfester for praktisk talt alle typer utstyr. Eksempler på vanlige bruksområder er elektronikkbokser, datamaskiner, skjermer, radarenheter og lignende. Vibratecs teknikere utfører nødvendige støtberegninger for å sørge for at riktig utstyr brukes for de spesifikke støtberegningene.
Innkapslinger
Lydisolerende innkapslinger reduserer overføring av lyd mellom kilden og mottaker. Vi leverer modulære standardsystemer samt skreddersydde løsninger basert på krav til lydreduksjon, brannmotstandsegenskaper og materiale. For offshore produseres innkapslingene helt i AISI 316 sammen med all nødvendig dokumentasjon. Etter montering testes den ferdige innkapslingen for å sikre at våre de lever opp til våre lovede verdiger for lydreduksjon.
Motoroppheng
Drivmotorer og generatoraggregat kan isoleres ved hjelp av gummiisolatorer eller isolatorer i helmetall. Vi har et bredt sortiment med løsninger som utvikles for å fungere optimalt med kundenes utstyr på ulike bruksområder. Vibratec dimensjonerer en optimal løsning med hensyn til motoreffekt, girkasse, kobling og krefter på grunn av rulling, krenging og løft. Nedenfor finner du datablad for en del av de produktene vi bruker. I utfordrende tilfeller bruker vi skreddersydde løsninger for å oppnå ønsket vibasjonsisolering.
Oppheng av avgassrør
Vibratecs unike oppheng for avgassrør i helmetall er blitt installert i tusenvis av skip siden midten av 1970-tallet. En viktig årsak til vår suksess er det faktum at alle våre produkter er så godt tilpasset formålet, og fordi isolatorene produseres i helmetall er de ufølsomme for et av hovedproblemene med oppheng av avgassrør: Varmen. Vibratecs løsninger har samme forventede levetid som selve avgassystemet, og trenger derfor ikke å byttes ut i løpet av levetiden. Vi tilbyr komplette tekniske forslag til våre kunder med blant annet:
 • Utfylte Auto-CAD-tegninger med forslag til produkter plasseringer
 • Beregninger av reaksjonskraft og støy
 • Beregninger av ekspansjonsfuger med forslag til forspenning
 • Liste over materialer
 • Generelle installasjonsanvisninger
 • Pristilbud og produktdatablad
OFFSHORE
Vibratec kan henge opp tunge turbinenheter med en vekt på flere hundre tonn ved hjelp av vår serie med profesjonelle offshore-isolatorer. Vibratec produserer og leverer utprøvde, værbestandige spesialisolatorer for offshoreindustrien med lengre levetid enn konkurrerende produkter.
Boligmoduler
Vibratec kan henge opp tunge boligmoduler med en vekt på flere hundre tonn ved hjelp av vår serie med profesjonelle offshore-isolatorer. Vibratec produserer og leverer utprøvde, værbestandige spesialisolatorer med lengre levetid enn konkurrerende produkter for offshore-industrien. Isolatorer for bolig- og kontormoduler blir normalt skreddersydde for spesifikke prosjekt. Isolatorene må gi utmerket vibrasjonsisolering og dessuten tåle utilsiktet belastning og tøffe miljøforhold i offshore-miljøet. Når disse isolatorene konstrueres, blir stålstrukturen FE-modellert for å kontrollere for eksempel mekanisk styrke, materialtretthet og sveise- og boltberegninger. Isolatorene leveres komplett med omfattende dokumentasjon.
Motoroppheng
Valget av riktig løsning for roterende maskiner baseres normalt på rotasjonshastighet, eventuelt girforhold, utgående dreiemoment og om maskinen har hyppige stopp/starter. For maskiner med hyppige stopp/starter kreves det vanligvis isolatorer med høy demping, mens isolatorer for maskiner som kjøres med konstant rotasjonshastighet velges for å maksimere vibrasjonsisolasjonen (og dermed mindre demping).
Oppheng av avgassrør
Vibratecs unike oppheng for avgassrør i helmetall er blitt installert i tusenvis av skip siden midten av 1970-tallet. En viktig årsak til vår suksess er det faktum at alle våre produkter er så godt tilpasset formålet, og fordi isolatorene produseres i helmetall er de ufølsomme for et av hovedproblemene med oppheng av avgassrør: Varmen. Vibratecs løsninger har samme forventede levetid som selve avgassystemet, og trenger derfor ikke å byttes ut i løpet av levetiden. Vi tilbyr komplette tekniske forslag til våre kunder med blant annet:
 • Utfylte Auto-CAD-tegninger med forslag til produkter plasseringer
 • Beregninger av reaksjonskraft og støy
 • Beregninger av ekspansjonsfuger med forslag til forspenning
 • Liste over materialer
 • Generelle installasjonsanvisninger
 • Pristilbud og produktdatablad
Turbo/Generatorer/Kompressorer
De skreddersydde vibrasjonsisolatorene er utformet offshore- og marine installasjoner. Vibrasjonsisolatorene brukes vanligvis som en avveining mellom pris og ytelse. Stålkonstruksjonen produseres vanligvis i stål S355J2G3 og males i henhold til offshore-spesifikasjoner. Alle andre ståldeler er vanligvis produsert i rustfritt stål AISI 316 dekket med voks OKS2000.
loading...